Jacobus Eck (1693-1757)

Algemeen

Eck
Jacobus
Man
24-09-1693
Keulen
24-12-1757
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Burgerlijk recht, staatsrecht
1736-1752
07-03-1736
Oratio de jureconsulto cavente
Hoogleraar
Staatsrecht, vaderlandsch recht
1752-1757
01-01-1757
Emeritaat

Promoties

11-20-1715
Halle, Duitsland
Dissertatio de clerico debitore
Rechtsgeleerdheid

Rector Magnificus

03-09-1741
Oratione de observantia imperii conferentur
1740-1741
1747-1748
03-09-1754
De druidibus eorumque apud Germanos auctoritate
1753-1754

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 72