Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Portretinformatie

1111-0101-129
Ja
71,5 x 56,5 cm.
doek
olieverf
linksonder: I H Egenberger 1885
1885
In 1885 geschonken door 'enige dankbare' leerlingen.
Senaatskamer.
Postuum geschilderd.

Bernardus Dominicus Hubertus Tellegen (1823-1885)

Algemeen

Tellegen
Bernardus Dominicus Hubertus
Man
26-08-1823
Groningen
10-02-1885
Groningen

Benoemingen

Hoogleraar
Staathuishoudkunde, statistiek, staatsrecht, volkenrecht.Na 1877: Staatsrecht, administratief recht, volkenrecht
Koninklijk Besluit
1860-1885
20-12-1860
Volkshuishoudkunde en regtswetenschap

Promoties

06-26-1847
Groningen
Disputatio juris gentium inauguralis de jure in mare inprimis proximum ...
Groningae, [1847]
Doct. jur. Rom. et hod.

Rector Magnificus

13-10-1870
Duitschland enNederland
1869-1870

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen. - Groningen, 1864. - p. 166

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen. - 1884-1885. - p. 23-24; p. 33-36 : bbg.

R. van Boneval Faure in : Jaarboek der Koninklijke (Nederlands(ch)e) Akademie van Wetenschappen. - Amsterdam, 1885. - p. 42-84. bbg.

W.A. Reiger in: Rechtsgeleerd magazijn : tijdschrift voor binnen- en buitenlandsche rechtstudie. - Haarlem. - 4 (1885) p. 272-302

R(ochussen) in: Eigen haard : geillustreerd volkstijdschrift. - Haarlem, 1885. - p. 145-146. portr. <houtsnede>

Groningsche studenten almanak. - 1886. - p. 177-178

I.B. Cohen in: Publiekrecht opstellen p. 13-16

Verzamelde werken / J.Huizinga. - Haarlem, 1951. - VIII, p. 261-269

E.H. Kossmann in : Bibliotheek, wetenschap en cultuur : opstellen aangeboden aan Mr. W.R.H. Koops ... - Groningen, 1990. p. 489-503

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw … - Groningen, 1978, no. 89

Overige

10 september 1877: K.B.: benoeming tot hoogleraar te Leiden. 28 september 1877: intrekking van deze benoeming op eigen verzoek
03-05-1869
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen