Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Portretinformatie

1111-0101-016
Ja
69,4 x 55,4 cm.
doek
olieverf
ca. 1887-1888
Onbekend.
Senaatskamer.
In 1859 werd door de voorgestelde een portret van hem door J. Ensing aan de universiteit geschonken. Wanneer de omruiling met het thans aanwezige schilderij heeft plaatsgevonden is niet bekend.

Rembt Tobias Hugo Pieter Liebrecht Alexander van Boneval Faure (1826-1909)

Algemeen

Boneval Faure
Rembt Tobias Hugo Pieter Liebrecht Alexander, van
Man
25-01-1826
Groningen
17-08-1909
Putten
prof. dr.

Benoemingen

Buitengewoon hoogleraar
Burgerlijk recht, handelsrecht, burgerlijke rechtsvordering
Koninklijk Besluit
1856-1857
17-04-1856
De vero codicum legum civilium pretio
Hoogleraar
Burgerlijk recht, handelsrecht, burgerlijke rechtsvordering
Koninklijk Besluit
1857-1858
31-12-1858
Afscheid

Promoties

04-15-1848
Groningen
Specimen inaugurale, continens observationum ad tit. VII libri IV codocis civilis capita IV
Groninganae, [1848]
Doct. utriusque jur.

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 163

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1908-1909, p. 46-47

J.L(ameere) in : La Belgique judiciaire : gazette des tribunaux belges et étrangers
(Bruxelles), 67(1909), p. 1039-1040

C.Segers in : Rechtsgeleerd magazijn : tijdschrift voor binnen- en buitenlandsche rechtstudie (Haarlem), 28(1909) p. 640-645

Weekblad van het regt : verzameling van regtszaken, bouwstoffen voor wetgeving, mengelwerk ('s Gravenhage) 71 (1909) no. 8877, p. 4, kol. 3

S.J.Fockema Andreae in : Jaarboek der Koninklijke (Nederlands(ch)e) Akademie van
Wetenschappen (Amsterdam), 1910, p. 27-65. bbg (Louis P. Petit)

M.Rijke in : Leids jaarboekje 1910 <rubriek “in memoriam”; 8 ongenum. pag’s>, portr.

A.C.Visser van IJzendoorn in : Almanak van het Leidsch studenten corps, 96(1910) p. 325-332, portr.

Geschiedenis der rechtswetenschap in Nederland..../ door P. van Heijnsbergen
Amsterdam, 1925. p. 213-215. portr.

P. van Heijnsbergen in : Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, VII, p. 430-431

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw…. Groningen, 1978, no. 91

Overige

02-05-1868
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Benoeming tot hoogleraar te Leiden