Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Portretinformatie

1111-0101-051
Ja
71,2 x 56,4 cm.
doek
olieverf
rechts boven schouder: H. Boss 94
1894
In 1894 door 'nagelaten betrekkingen' geschonken.
Senaatskamer.
Postuum geschilderd naar een foto van J.C. Reesinck aanwezig in het Universiteitsmuseum.

Tjalling Joostes Halbertsma J.Hzn. (1829-1894)

Algemeen

Halbertsma J.Hzn.
Tjalling Joostes
Man
20-07-1829
Deventer
18-07-1894
Antwerpen

Benoemingen

Hoogleraar
Griekse taal- en letterkunde, Griekse oudheden en kunstgeschiedenis
Koninklijk Besluit
1877-1894
02-11-1877
Hooger onderwijs in Griekse taal, letterkunde en oudheden

Promoties

12-15-1855
Leiden
Specimen litterarium continens priorem partem Proposographiae Aristhophanae
Lugduni Batavorum, 1855
Doct. wijsbeg. en lett.

Literatuur

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1877-1878, p. 38; 1893-1894, p. 33

J.S.Speyer in: De Nederlandsche spectator : weekblad ... (Arnhem), 1894, p. 239-240

U.Ph.Boissevain in: Groningsche studenten almanak, 1895, p. 73-80

W.N. du Rieu in: Handelingen en (mededeelingen <of> levensberichten) van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1895-1896, bijl. p. 111-140

Tjallingi Halbertsmae adversaria critica e schedis defuncti / selegit ... Henricus van Herwerden. - Leidae, 1896 [Portret]

J.C.Vollgraff in: Biographisches Jahrbuch für Alterthumskunde (Berlin), 20 (1897), p. 82-87

P.H.Damsté in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, III, kol. 530-531

A history of classical scholarship / John Edwin Sandys. - Cambridge, 1908, dl. 3, p. 287

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw ... - Groningen, 1978 [no. 92]