Franciscus Gomarus (1563-1641)

Gomarus was leidsman van de Contraremonstranten ten tijde van het theologisch dispuut over de predestinatieleer met de Remonstranten en hun voorman Arminius. De strijd leidde tijdens het bestand in de Tachtigjarige oorlog bijna tot een burgeroorlog in Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.De strijd eindigde in het voordeel van de contraremonstranten met de executie van Van Oldenbarnevelt in 1621 door Maurits van Oranje. Gomarus was van 1618 tot 1641 hoogleraar in Groningen.

Algemeen

Gomarus
Franciscus
Man
30-01-1563
Brugge
11-01-1641
Gronigen
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Godgeleerdheid
1618-1641
Reeds in 1615 wilde men in Groningen Gomarus aan de Academie verbinden, maar er kwam blijkbaar iets tussen. Gomarus werd eerst nog hoogleraar in Saumur in de Loirestreek tot 1618

Promoties

06-08-1594
Heidelberg
De foedere Dei
Doctor in de Theologie
Behandelt Gomarus' standpunt over het genadeverbond. Opgenomen in de Opera Theologie Omnia (ed. 1644 en 1664)

Rector Magnificus

1618-1619
1620
1624-1625
1626
1630-1631
1635-1636

Literatuur

Album Studiosorum Academiae Groninganae, p. 7 e.v.

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864) p.13

Effigies et Vitae Professorum Academiae Groningae et Omlandiae, p. 75 e.v.

P.C. Molhuysen en P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7. A.W. Sijthoff, Leiden 1927, p. 483 e.v.


Overige

Gomarus was de grote tegenstander van Arminius in een theologische strijd binnen het Calvinisme over de predestinatieleer. In 1618 besliste de Synode van Dordrecht dat de leer van Gomarus, de zogeheten 'dubbele predestinatieleer', de heersende moest worden