Rudolf Sicco Tjaden Modderman (1831-1924)

Algemeen

Modderman
Rudolf Sicco Tjaden
Man
22-09-1831
Winschoten
26-08-1924
Den Haag
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Organische, anorganische en farmaceutische chemie
Koninklijk Besluit
1869-1877
04-03-1869
Feitenkennis en theorie in de scheikunde
Hoogleraar
Scheikunde
1877-1893
17 juni 1893 o.d.t.: Vorderingen der chemie in de laatste kwart eeuw

Promoties

Leiden
De leer der osmose
Leeuwarden : G.T.N. Suringar, 1857
Doct. Wis/nat

Rector Magnificus

Vooruitgang en natuurwetenschap
1881-1882

Literatuur

- F.M. J(aeger) in: Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1924/25. - p. 53-54
- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1892-1893. - p. 24
- W.P. Jorissen in: Chemisch weekblad : orgaan van de Nederlandsche Chemische Vereeniging. - Amsterdam. - 14 (1917). - p. 573-577. bibliogr.
- Historische studiën. Bijdragen tot de kennis van de geschiedenis der natuurwetenschappen in de Nederlanden ... / F.M.Jaeger. - Groningen, 1919. - p. 224. ; portr.
- F.M. Jaeger in: Groningsche studenten almanak. - 1926. - p. 143
- W. Otterspeer in: Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en Rijnland [Leids(ch) jaarboekje] ; 78 (1986). - p. 102-133 ; portr.
- De geschiedenis van de scheikunde in Nederland / H.A.M. Snelders. - Delft, 1993. p. 110. - Dl. 1
- Scheikunde aan de Groningse universiteit 1696 – 1946 / Ulco Kooystra. - Groningen, 1996. - p. 46-47 ; portretten
- Groninger studentenalmanak, 1882, front : portr.
- Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw ... - Groningen, 1978. - no. 94