Tiberius Lambergen (1717-1763)

Algemeen

Lambergen
Tiberius
Man
01-01-1717
Reitsum bij Dokkum
09-06-1763
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
GeneeskundeScheikundePlantkunde en kruidkunde
1753-1763
12-06-1754
Oratio inauguralis exhibens encomia botanices ejusque in re medica utilitatem singularem

Promoties

05-31-1740
Franeker
Medicijnen

Rector Magnificus

1757-1758

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 79

Overige

Onder zijn opzicht onderging de hortus een aanzienlijke verbetering