Gerhardus Lammers (1642-1719)

Algemeen

Lammers
Gerhardus
Man
13-01-1642
Kleef
10-10-1719
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Zedekunde NatuurkundeGeneeskunde (vanaf 1669)
1667-1719
23-05-1667
Buitengewoon hoogleraar
Geneeskunde
1667-1669

Promoties

Groningen
Geneeskunde

Rector Magnificus

1681-1682
1690-1691
1694-1695
1698-1699
1702-1703
1706-1707
1710-1711
1716-1717

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 42