Portretinformatie

1111-0101-069
Ja
71 x 56,8 cm.
doek
olieverf
rechtsboven: F.H.B.1904
1904
In 1904 geschonken door Mr. A.W.F.H. Sänger namens H.A. Kooyker-Bervoets, weduwe van de voorgestelde.
Senaatskamer.
Waarschijnlijk postuum naar een foto geschilderd.

Hendrik Albert Kooyker (1832-1904)

Algemeen

Kooyker
Hendrik Albert
Man
08-05-1832
Amsterdam
04-08-1904
Groningen

Benoemingen

Hoogleraar
Bijzondere pathologie, inwendige kliniek, polikliniek, geneesmiddelen, medicina forensis Nà 1877 : Pathologie, geneeskunde, medicina forensis
Koninklijk Besluit
1873-1900
19-09-1873
Over de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskunde
01-11-1900
Emeritaat

Promoties

04-26-1861
Leiden
Beschrijving van gierstuitslagkoorts in het algemeen en mededeeling van eene ziektegeschiedenis van eenen lijder aan gierstuitlagkoorts, door den schrijver behandeld
Haarlem, 1861
Doct. geneesk.

Rector Magnificus

15-09-1885
In hoever kunnen wij, uit het uiterlijk van den mensch, inzonderheid gelaat en hand, de gesteldheid zijner innerlijke hoedanigheden bepalen?
1884 - 1885

Literatuur

- Academia Groningana MDCXIV-MCMXIV : gedenkboek ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der universiteit te Groningen....Groningen, 1914. p. 323
- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1903-1904, p. 35-36. bbg.
- A.P.Fokker in : Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde (Amsterdam) 2e reeks, 40 (1904), II, p. 405-407
- (S.B.) Ranneft in : Groningsche volksalmanak 1905, p. 115-119. portr.
- R.A.Reddingius in Groningsche studenten almanak 1905, p. 53-60
- Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek IV, kol. 860-861
- Dutch medical biography : a biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons, 1475-1975 / by G.A. Lindeboom. Amsterdam, 1984 : biogr kol. 1075-7077
- C.E.Daniels in : Biographisches Lexikon hervorragenden Ärzte aller Zeiten und Voelker. Berlin, 1919-1935. III, p. 584
- Onze hoogleeraren. Portretten en biografieen. Rotterdam, 1898 p. 129. portr.
- Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegbouw....Groningen, 1978 : portr no. 95 en 96

Overige

Eervol ontslag op eigen verzoek