Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Siena Marjan (Sieneke) Goorhuis-Brouwer (1946)

Prof. dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer is orthopedagoog en spraakpatholoog. Zij werkte 35 jaar in het Universitair Medisch Centrum Groningen op de afdeling KNO/Communicatieve stoornissen bij kinderen. Zij verrichtte daar onderzoek naar de epidemiologie van spraak- en taalproblematiek, de effecten van een meertalige opvoeding, de diagnostische processen bij spraak- en taalproblematiek en de effecten van spraak- en taalproblemen op de sociaalemotionele ontwikkeling van het kind.

Algemeen

Goorhuis-Brouwer
Siena Marjan (Sieneke)
Vrouw
1946
prof.dr.

Overige links

Benoemingen

Bijzonder hoogleraar
Spraak- en taalstoornissen bij kinderen
Nederlandse vereniging tot bevordering van het onderwijs aan slechthorende kinderen en kinderen met spraak- en/of taalmoeilijkheden
1999-2011
01-01-2011
Emeritaat

Promoties

04-14-1988
RUG
Groningen
Gesprekspartners?: taalontwikkelingsstoornissen als pedagogisch probleem, een verkenning
Acco
Psychologische, Pedagogische en Sociologische Wetenschappen

Literatuur

RUG Jaarverslag 1999 blz 127
http://www.sienekegoorhuis.nl/

Overige

2003
Koninklijke onderscheiding (Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw) voor haar meer dan gewone inzet voor de belangen van kinderen met spraak- en taalstoornissen, waarbij de realisatie van multidisciplinaire diagnostiek een belangrijk speerpunt vormde. Integratie van verschillende beroepsgroepen en werkwijzen vanuit pedagogisch perspectief stonden daarbij centraal.