Willem Matthijs Hendrik Sänger (1833-1898)

Algemeen

Sänger
Willem Matthijs Hendrik
Man
27-10-1833
Bergen op Zoom
14-02-1898
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Obstetrie en gynaecologie
Koninklijk Besluit
1867-1896
21-11-1867
De onvolkomenheid der verloskundige wetenschap
01-10-1896
Afscheid

Promoties

06-26-1857
Leiden
Beschrijving van eene misvormde menschelijke vrucht, benevens eenige opmerkingen omtrent de zoogenaamde aangeboren Engelsche ziekte (rachitis congenita)
Jac. Hazenberg
Doct. geneesk.
09-17-1857
Leiden
Doct. verlosk.
Op stellingen
Doct. chirurgie
Op stellingen?

Rector Magnificus

12-10-1876
Het Groningen der toekomst, de hoop harer universiteit
1875-1876

Literatuur

- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1896-1897, p. 42-43

- item 1897-1898, p. 33-34. bbg.

- J. Mees ten Oever in Nederlands(ch) tijdschrift voor geneeskunde (Amsterdam), 34 (1898), I, p. 313-315

- H (=D. Huizinga ?) in : Groningsche studenten almanak, 1899, p. 51-54

- Simon Thomas in : Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, II, kol. 1261-1262

- Academia Groningana MDCXIV – MCMXIV : gedenkboek ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der universiteit te Gronin-
gen…. Groningen, 1914, p. 321-322

- Biographisches Lexicon der hervorragenden Ärzte aller Zeiten und Völker. Berlin, 1929-1935, IV, p. 948

- Dutch medical biography : a biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons 1475 – 1975 / by G.A.Lindeboom. Amsterdam, 1984. kol. 1723-1725

- Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw…. Groningen, 1978. no. 97

Overige

Treedt af vanwege gezondheidsredenen; eervol ontslag