Jacques Gousset (1635-1704)

Algemeen

Gousset
Jacques
Man
07-10-1635
Blois
04-11-1704
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Grieksche taalWijsbegeerteGodgeleerdheid
1691-1704
Oratio qua Deo demonstratur

Promoties

Saumur
Theses theol. de officio pastoris evangelici

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 50

Overige

Naamsvariant is Gussetius