Bernhard Hendrik Cornelis Karel van der Wijck (1836-1925)

Algemeen

Wijck
Bernhard Hendrik Cornelis Karel, van der
Man
30-03-1836
Gorinchem
13-03-1925
Utrecht
prof.dr.Jhr

Benoemingen

Hoogleraar
Wijsbegeerte
Koninklijk Besluit
1863-1877
07-05-1863
De oorsprong en de grenzen der kennis
Hoogleraar
Geschiedenis der wijsbegeerte, logica, metaphysica en zielkunde
1877-1890

Rector Magnificus

16-09-1879
Het raadsel der ervaring
1878-1879

Eredoctoraten

16-06-1869
Utrecht
Rijksuniversiteit Utrecht
Doctoraat philosophiae theoreticae, litterarum humaniorum honoris causa
Edinburgh, Verenigd Koninkrijk
University Edinburgh
Doctor of Laws honoris causa

Literatuur

http://dap.library.uu.nl/frames.html?zoeken

De eerste wijsgeer der ervaring aan de Groningsche Hoogeschool : kritisch-wijsgeerige beschouwing der inwijdingsrede van den hoogleeraar Jhr. B.H.C.K. van der Wijck / door J.Roos. - Utrecht, 1863

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’, p. 166-167. In: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen. - Groningen, 1864

Groningsche studenten almanak, 1864, p. 95-96

Professor van der Wijck en de zedeleer der hedendaagsche Jezuieten / door Andreas Jansen. - Amsterdam, 1880

Die holländische Philosophie in neunzehntenjahrhundert : eine Studie / von G. von Antal. - Utrecht, 1888, p. 79-84

Onze hoogleeraren : portretten en biografieën. - Rotterdam,1898, p. 231, met portr.

Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde / door J.G. Frederiksen en F.Jos van den Branden. - 2e ed. - Amsterdam, [1888-1891], p. 883

P.H. Ritter in: Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen : levensschetsen en portretten, 35 (1904), p. 43-150, met portr. en bibliogr.

H. in: De Kroniek : een algemeen weekblad (Amsterdam), 12 (1906), no. 595 (zat. 19 mei), p. 158-159

F. S(mit) K(leine) in: Den gulden boeckwinckel, 5 (1906), p. 151-153, met portr.

Academia Groningana MDCXIV – MCMXIV : gedenkboek ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der universiteit te Groningen … - Groningen, 1914, p. 149

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Utrecht, 1924-1925. p.112-113

‘In memoriam’ in: NRC, 15 maart 1925, ochtend ed.

Repertorium der Nederlandse wijsbegeerte / door J.J. Poortman. - Amsterdam, 1948, p. 400-401, met bibliogr.

Wijsgeren in Nederland / door W. Faber. - Nijkerk, [1954], passim (zie register)

Verzamelde werken / J.Huizinga. - Dl. VIII. - Haarlem, 1951, p. 227-228

Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw / door Ferd. Sassen. - Amsterdam, 1959, p. 337-340

De herleving van het criticisme in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw / door Ferd. Sassen. - Amsterdam, 1961 . - (Meded. K.N.A.W. afd. letterkunde ; N.R. 24, no. 3), p. 119-134

F.Sassen in: Groninger universiteitsblad, 15 (1965), no. 3, p. 78-79, met portr.

Grenzen van het theoretisch denken / Herman Dooyeweerd; uitgegeven....door Marcel E. Verburg. - Baarn, 1986. - (Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland ; dl. 20), p. 143-144

Siebe Thissen in: Zeer kundige professoren : beoefening van de filosofie in Gronin-
gen van 1614-1996 / gered. door H.A.Krop, J.A. van Ruler , A.J. Vanderjagt. - Hilversum, 1997, p. 197-207, met portr.

Idem in: Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland : documentatieblad van de werkgroep “Sassen” (Rotterdam), 9 (1998), p. 15

Oorzaak en gevolg : causaliteitsdiscussies in Nederland in de tweede helft van de 19e eeuw / G.J.L. Scheurwater. - Delft, 1999, passim (zie register)

De Spinozisten : wijsgerige beweging in Nederland (1850-1907) / Siebe Thissen. - Den Haag, 2000. - (Nederlandse cultuur in Europese context ; 18), § 6.4 en passim, 138 met portr.

Petros Samara in: Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland : documentatieblad van de werkgroep “Sassen” (Rotterdam), 13 (2002), p. 14-23

Groningsche studenten almanake, 1879, met portr.

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw … - Groningen, 1978, no. 100

Utrechtse universiteitsportretten : de portretverzamelingen van de Rijksuniversiteit te Utrecht … / Jan Teeuwisse. - Zutphen, 1991, no. 232

Overige

03-05-1869
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
1890
1890-1906 Hoogleraar Utrecht