Wiardus Modderman (1838-1882)

Algemeen

Modderman
Wiardus
Man
21-08-1838
Groningen
19-03-1882
Groningen

Benoemingen

Hoogleraar
Historia juris Romani, instituten, selecti pandectarum loci.Na 1877: Romeins recht en zijn geschiedenis
Koninklijk Besluit
1867-1882
06-06-1867
Het Romeinsche regt en de hedendaagsche regtsgeleerdheid

Promoties

04-24-1861
Groningen
Quaestiones juris inaugurales
Groningae, [1861]
Doct. Romeins en hedend. recht

Rector Magnificus

14-10-1875
Practijk en theorie der rechtswetenschap
1874-1875

Literatuur

- R.S.Tjaden Modderman in : Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1881-1882, p. 26-27
- R.S.Tjaden Modderman in : Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1881-1882, p. 33, bbg.
- Themis : regtskundig tijdschrift (Den Haag), 43 (1882) p. 305-306
- Provinciale Groninger Courant 95 (1882), no. 68, dinsdag 21 mrt., 1e bijv., p. 2-3, 3e resp. 1e kol.
- Groningsche studenten almanak, 1883, p. 138-139; mengelwerk p. 1
- Geschiedenis der rechtswetenschap in Nederland : beknopt overzicht der geschiedenis onzer rechtwetenschap tot 1900 / door P. van Heijnsbergen. Amsterdam, 1925, p. 152-154. portr.
- J.C.Ramaer in : Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, IX, kol. 682-683
- Verzamelde werken / J.Huizinga, dl. VIII. Haarlem, 1958, p. 256
- Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw....Groningen, 1978, no. 102