Jakob Pieter van Braam Houckgeest (1838-1889)

Algemeen

Braam Houckgeest
Jakob Pieter, van
Man
19-11-1838
Amsterdam
15-03-1889
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Ontleedkunde
Koninklijk Besluit
1877-1889
13-10-1877
De ontleedkunde en haar verband met de overige natuurwetenschappen

Promoties

05-24-1872
Utrecht
Iets over de peristaltische bewegingen van maag- en darmkanaal
Hulst van Keulen
Medicinae
Faculteit Geneeskundemagna cum laude

Rector Magnificus

Phrenologie en lokalisatie
1885-1886

Literatuur

-Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1877-1878, p. 37

Minerva: Algemeen Nederlandsch studenten-weekblad (Leiden), 14(1889) no. 6, p. 63

Groningsche studenten almanak, 1890, p. 184-185

Nederlands(ch) tijdschrift voor geneeskunde (Amsterdam), 1889, I, p. 354-356

Dr. Post in : Nederlands militair geneeskundig archief van de landmacht, zeemacht, het Oost- en Westindisch leger (Utrecht), 1889, p. 66-69

P.H. Simon Thomas in : Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, V, kol. 49-50

Dutch medical biography : a biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons 1475 – 1975 / by G.A.Lindeboom, Amsterdam, 1984,kol. 913-914

Genealogy and history of the families van Braam and van Braam Houckgeest / J.P.W.A.
van Braam Houckgeest. s'Gravenhage, 1997. p. 62-63, 187-189, 216-217. portr. + bbg.

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw…. Groningen, 1978, no. 105

Groningsche studenten almanak, 1886, front : portr.