Nicolaas Langius (1586-1644)

Algemeen

Langius
Nicolaas
Man
31-01-1586
Krempe, Holstein
23-07-1644
prof.dr.mr.

Benoemingen

Hoogleraar
Romeins recht
1633-1643
Buitengewoon hoogleraar
Romeins recht (Instituten en Pandecten)
1619-1633
04-02-1620
Bij wijze van grote uitzondering is hem, om de waardering voor zijn persoon te tonen, bij het promotiediner op kosten van de academie rijnse erewijn geöffreerd

Promoties

Wittenberg
De connubiorum iure

Rector Magnificus

1642-1643

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864) p. 14

Ubbo Emmius, Effigies et vitae professorum academiae Groningae et Omlandiae (Groningen 1968, oorspronkelijke uitgave 1654) 79-82 (p. 33-35)

A.J. van der Aa, K.J.R van Harderwijk en G.D.J. Schotel, Biographisch woordenboek der Nederlanden (Haarlem 1852-1878) 143-144.

Overige

Ook Nicolaas Langius Dithmarsus genoemd