Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Portretinformatie

1111-0101-071
Ja
71 x 56,7 cm.
doek
olieverf
rechtsboven: F.H.B.1904
1904
In 1904 geschonken door oudleerlingen van de voorgestelde.
Senaatskamer.

Nicolaas Karel Frederik Land (1840-1903)

Algemeen

Land
Nicolaas Karel Frederik
Man
25-05-1840
Leeuwarden
20-03-1903
Groningen
prof.dr.mr.

Benoemingen

Hoogleraar
Burgerlijk recht, handelsrecht, burgelijke rechtsvorderingNa 1890: Romeins recht
1887-1903
13-10-1887
Ons moderne privaatrecht

Promoties

10-09-1861
Leiden
Academisch proefschrift over het pandregt op inschulden
Leiden, 1861
Doct. Romeins en hedend. recht

Rector Magnificus

1901-1902

Literatuur

- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1887-1888, p. 25
- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1902-1903, p. 44-45. bbg.
- H.F.Wijnman in : Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, X, kol. 508-509
- Rechtsgeleerd magazijn : tijdschrift voor binnen- en buitenlandsche rechtstudie (Haarlem) 22 (1903) p. 439-441
- Tijdschrift voor privaatrecht (Gent) 4 (1903) p. 73-74
- (M.L.) v(an) G(oudoever) in : Weekblad voor privaatrecht, notaris-ambt en registratie (Den Haag) no. 1735 (1903) p. 153
- ibidem p. 162
- Weekblad van het regt : verzameling van regtszakeb, bouwstoffen voor wetgeving, mengelwerk (Den Haag) 65 (1903) no. 7874, (25 mrt. 1903), p. 4, kol.2
- H.Krabbe in: Groningsche studenten almanak 5 1904, p. 67-74
- Geschiedenis der rechtswetenschap in Nederland : beknopt overzicht der geschiedenis onzer rechtswetenschap tot 1900 / P. van Heijnsbergen. - Amsterdam, 1925. p. 199-200. portr.
- J.H.A. Lokin in : Een vreemde man, en die ons vreemd ontviel : liber amicorum voor E.W.A.Henssen (1950-1999). Amsterdam, 2000. p. 179-200, p. 398-403. portr.
- Onze hoogleeraren : portretten en biografieen. Rotterdam, 1989 p. 133. portr.
- Groningsche studenten almanak 1902, front. : portr.
- Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw....Groningen, 1978. no. 106