Abraham Pieter Fokker (1840-1906)

Algemeen

Fokker
Abraham Pieter
Man
08-07-1840
Middelburg
08-10-1906
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Hygiene, geneeskundige politie, gerechtelijke geneeskunde, farmacognosie, farmacodynamiek
Koninklijk Besluit
1877-1906
05-12-1877
De experimenteele opvatting eene levensquaestie voor de hygiene

Promoties

06-05-1863
Leiden
Over de temperatuur van den mensch in gezonden en zieken toestand
Doesburgh
Doct. geneesk.
09-21-1863
Art. obst. doctor
Op stellingen
12-07-1864
Art. chir. doctor
Op stellingen

Rector Magnificus

17-09-1889
De grondslag der bacteriologie
1888-1889

Literatuur

(R.H.) Saltet in: Nederlands(ch) tijdschrift voor geneeskunde (Amsterdam), 50 (1906) II, p.1009-1012

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1877-78, p. 38; 1906-1907, p.41-43

Groningsche studenten almanak, 1889 [Portret]

(C.F.A.) Koch in: Groningsche studenten almanak, 1907, p. 71-76

B.Sijmons in: Groningsche studenten almanak, 1907, p. 130-142

Academia Groningana MDCXIV – MCMXIV : gedenkboek ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der universiteit te Groningen… - Groningen, 1914, p. 325-326

P.H.Simon Thomas in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, IV, kol. 609-610

Het leven van Prof. Dr. A.P.Fokker (1840-1906) / door D.Schoute. - Amsterdam, 1946 [Portret]

Dutch medical biography : a biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons 1475 – 1975 / by G.A.Lindeboom. - Amsterdam, 1984, kol. 600-601

A. de Knecht-van Eekelen in: Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek (Amsterdam), 7 (1984) no. 4, p.161-171 [Portret]

Groningsche studenten almanak, 1889 [Portret]

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw … - Groningen, 1978 [no. 107]

Groningsche volksalmanak, 1907, p. 130 [met foto]