Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Gillis Jan Dorleijn (1951)

Algemeen

Dorleijn
Gillis Jan
Man
1951
prof. dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Moderne Nederlandse letterkunde
Koninklijk Besluit, no. 14
1985-
18-10-1988
Terug naar de auteur

Promoties

Utrecht
Schuilgelegen uitzicht : uitgave van en editie-technische en genetisch-interpretatieve beschouwingen bij enkele gedichten uit de nalatenschap van J.H. Leopold
Letteren
cum laude

Literatuur

RUG Algemeen Jaarverslag 1985 blz 55