Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Portretinformatie

1111-0101-023
Ja
67 x 55,5 cm.
doek
olieverf
In 1914 geschonken door B. van Calker-Ebers, weduwe van de voorgestelde.
Senaatskamer.
Bach wordt als schilder van het portret genoemd in de aanbiedingsbrief.

Friedrich Julius Peter van Calker (1841-1913)

Algemeen

Calker
Friedrich Julius Peter, van
Man
29-08-1841
Bonn
16-07-1913
Groningen

Benoemingen

Hoogleraar
Krystallografie, mineralogie, geologie, paleontologie, fysische aardrijkskunde
Koninklijk Besluit
1877-1911
05-11-1877
Het verband der mineralogische en geologische wetenschappen en haar gang van ontwikkeling tot den tegenwoordigen tijd
Inaugurele rede niet in druk verschenen

Promoties

06-20-1863
Bonn
De phaenomenis opticis, quae praebent crystalli sphati calcarii geminorum crystallorum ratione compositi vel polysynthetici
Bonnae, 1863
Doct. filos.

Rector Magnificus

20-09-1887
De rol der drukking in de geologie
1886-1887

Literatuur

Onze hoogleeraren. Portretten en biografieën. Rotterdam, 1898, p. 109. portr

Biographisches-literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der exacten Wissenschaften....Zeiten / gesammelt von J.C.Poggendorff.Leipzig, Berlin
IV,1 (1904) p. 213-214; V,2 (1926) p. 1289

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1912-1913, p. 48-51

F.Wahnschaffe in : Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft (Berlin) Abt. B, Monatsber. 65(1913),
p. 355-357

H.G.Jonker in : Jaarboek van het Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Koloniën (Amsterdam) 1914, § 2, p. 1-22. portr., bbg.

J.H.Bonnema in : Groningsche studenten almanak 1914, p. 83-86

H.J.Veenstra in : Grondboor en hamer : tijdschrift van de Nederlandse Geologische
Vereniging (Losser) (1990) aug. p. 78-79

Uit de geschiedenis der Nederlandse geologische wetenschappen /E.W.A.Henssen. Groningen, 1995, p. 6-13 + passim (reg.)

Groningsche studenten almanak 1887, front. : portr.

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw…. Groningen, 1978, no. 110