Petrus de Boer (1841-1890)

Algemeen

Boer
Petrus, de
Man
01-01-1841
Holwerd
03-04-1890
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Plantkunde
1871 -1890
23-09-1871
De waarde van het vergelijkend onderzoek voor de beoefening der plantkunde

Promoties

11-28-1866
Utrecht
Specimen botanicum inaugurale de coniferis Archipelagi Indici
Trajecti ad Rhenum, 1866
Matheseos, Philosophiae naturalis
Faculteit Wis- en Natuurkundecum laude
06-29-1867
Utrecht
Bijdrage tot de pathogenie der darmstricturen
Utrecht, 1867
Medicinae
Faculteit Geneeskundemagna cum laude

Rector Magnificus

18-09-1883
De verklaring van het karakter der vegetatie
1882-1883

Literatuur

Provinciale Groninger Courant (incl. bijvoegsels en bijbladen) bijvoegsel, zat. 5 apr. 1890, no. 81, (pag. 1)

Groningsche studenten almanak 1891, p. 191-192

Verzamelde werken / J.Huizinga. dl. VIII. Haarlem, 1951 / Huizinga VIII, p. 314-315

In en om een botanische tuin : Hortus Groninganus 1626-1966 / Ch. Henri√ętte Andreas Groningen, 1976, p. 158-168

IJ. Botke in : Om niet aan onwetendheid en barbarij te bezwijken : Groningse geleerden
1614-1989 / red. G.A. van Gemert e.a. Hilversum, 1989. p. 124

Groningsche studenten almanak 1883, front : portr.

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw…. Groningen, 1978, portr no. 111