Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Portretinformatie

1111-0101-076
Ja
70,5 x 56,2 cm.
doek
olieverf
links naast schouder: J H Egenberger 87
1887
In 1887 geschonken door de weduwe van de voorgestelde.
Senaatskamer.
Postuum geschilderd naar een foto door Friedrich Julius von Kolkow, aanwezig in het Universteitsmuseum in Groningen.

Rudolf Adriaan Mees (1844-1886)

Algemeen

Mees
Rudolf Adriaan
Man
27-09-1844
Rotterdam
15-02-1886
Groningen

Benoemingen

Hoogleraar
Physica experimentalis, physica mathematica, exercitia practica, astronomiae elementa.Na 1877: Natuurkunde, meteorologie, hogere wiskunde
Koninklijk Besluit
1868-1886
07-10-1868
Het onderwijs in de natuurwetenschappen, een noodzakelijk bestanddeel van elke beschaafde opvoeding

Promoties

06-12-1867
Utrecht
De trillingsrichting in het rechtlijnig gepolariseerde licht
Amsterdam, 1867
Matheseos, Philosophiae naturalis
Faculteit Wis- en Natuurkunde

Rector Magnificus

01-10-1877
Nieuwe denkbeelden op natuurkundig gebied
1876-1877

Literatuur

- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1885-1886, p. 35-36. bbg.
- Provinciale Groninger Courant 99 (1886), nr. 40 (17 feb.), bijv. p. 2, kol. 3
- Groningsche studenten almanak 1887, p. 172-173
- H. Kamerlingh Onnes in : Jaarboek der Koninlijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Amsterdam), p 1888, p. 61-94. bbg.
- Biographisches-literarisches Handwoerterbuch zur Geschichte der exacten Wissenschaften....Zeiten / gesammelt von J.C.Poggendorff. Leipzig, Berlin III,2 (1898) p. 894
- Academische illusies : de Groningse Universiteit in een tijd van crisis, bezetting en herstel, 1930-1950 / K. van Berkel. Amsterdam, 2005 : passim (reg.)
- Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw....Groningen, 1978 no. 118

Overige

04-05-1874
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen