Hendrik Jan van Ankum (1845-1940)

Algemeen

Ankum
Hendrik Jan, van
Man
07-12-1845
Groningen
04-07-1940
Zeist
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Zoölogie, vergelijkende anatomie, geologie, paleontologieNa 1877: Zoölogie, vergelijkende anatomie, vergelijkende fysiologie
Koninklijk Besluit
1872-1906
16-11-1872
Het tegenwoordige standpunt der dierkunde, uit de ontwikkelings-geschiedenis van deze wetenschap toegelicht
21-09-1906
Afscheid

Promoties

09-12-1870
Groningen
Inlandsche sociale wespen
Groningen 1870
Doct. wis-nat

Rector Magnificus

De wetenschappelijke beteekenis van de studie der diepzee-fauna
1883-1884

Literatuur

Onze hoogleeraren p. 98-99, portr.

J.C.Sch(oute) in: Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1940, p. 41-43

M.A.B.(eek) in: Groningsche studenten almanak, 1941, p. 149-150

Nieuwsblad van het Noorden (Groningen), zat. 6 juli, 1940, p. 13

De Groninger Academiebrand : 30 augustus 1906. / samengesteld... door F.R.H.Smit en
W.R.H.Koops. Groningen, 2006. p. 12

Groningsche studenten almanak, 1884, front: portr.

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw…. Groningen, 1978, no. 119

Overige

1 oktober 1906: K.B.: eervol ontslag op eigen verzoek