Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Portretinformatie

1111-0101-119
Ja
70,5 x 59,8 cm.
doek
olieverf
rechtsboven: Th. Schwartze. v Duyl.1911
1911
In 1913 geschonken door Mevrouw M. Schoute-Pekelharing, weduwe van de voorgestelde.
Senaatskamer.
Een eerder geschilderd portret van Schoute door Schwartze voldeed niet aan de eisen, waarna Schoute nogmaals geportretteerd werd door Schwartze naar de regels van de Senaatskamer.

Pieter Hendrik Schoute (1846-1913)

Algemeen

Schoute
Pieter Hendrik
Man
21-01-1846
Wormerveer
18-04-1913
Groningen

Benoemingen

Hoogleraar
Analytische, beschrijvende- en hogere meetkunde
Koninklijk Besluit
1881-1913
29-09-1881
De kegelsneden in de projectivische meetkunde, (een historische schets)

Promoties

06-22-1870
Leiden
Homographie en hare toepassing op de theorie der oppervlakten van den tweeden graad
Leiden, 1870
Doct. wis-nat

Rector Magnificus

19-09-1893
Het voorbereidend onderwijs in meetkunde
1892-1893

Literatuur

- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1881-1882, p. 34

- Onze hoogleeraren. Portretten en biografieën. Rotterdam, 1898 p. 149. portr.

- Biographisches-literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der
exacten Wissenschaften....Zeiten / gesammelt von J.C.Poggendorff. Leipzig, Berlin, IV,2 (1904), p. 1348-1349. bbg.

- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1912-1913, p. 48

- D.J.Korteweg in : Verslag van de gewone vergaderingen der afdeeling natuurkunde / K.N.A.W. (Amsterdam), 21 (1912/13), p. 1396-1400

- H.Fehr in : L’enseignement mathématique : revue internationale (Genève), 15 (1913), p. 256-257

- De ingenieur : orgaan der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs :
weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid (’s Gravenhage), 28 (1913), p. 367

- Nieuw archief voor wiskunde (Amsterdam), R. 2, 10 (1913), p. I-II. portr.

- Fred Schuh in : Groningsche studenten almanak, 1914, p. 75-79

- Idem/item in : Jaarboekje van de Philosophische Faculteits-Vereeniging (Groningen), 6 (1913), p. 10-13

- Universitas Groningana, 1914 – 1964. Gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan der Rijks-Universiteit te Groningen…. Groningen, 1964, p. 141-142

- D.J.Struik in : Dictionary of scientific biography. New York, 1970-1990, XII, p. 213

- Idem/item in : Biographical dictionary of mathematicians : Reference biographies from the Dictionary of scientific biography. New York, [1996], IV, p. 2225

- Groningsche studenten almanak, 1893, front.:portr.

- Jaarboekje van de Philosophische Faculteits-Vereeniging (Groningen), 7 (1914) front. : portr.

- Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw…. Groningen, 1978. no. 120

- Lijst der geschriften van P.H.Schoute <in hs.> Signatuur U.B.Gron : OF- 52 a

- Irene Polo Blanco in : www.bwnw.nl/index.html , portr.

p.m. www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Schoute.html

- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1912/13, p. 48

Overige

14-05-1886
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen