Frederik Jacob van den Ham (1846-1912)

Algemeen

Ham
Frederik Jacob, van den
Man
12-02-1846
Veenendaal
22-07-1912
Lunteren

Benoemingen

Hoogleraar
Hebreeuwse taal- en letterkunde, Israëlitische oudheden
Koninklijk Besluit
1877-1912
27-10-1877
Het belang van de studie der Arabische taal voor de behandeling van het Oude Testament

Promoties

06-30-1871
Utrecht
De Psalmen met historische opschriften
Utrecht, 1871
Theologiae
Faculteit Godgeleerdheidmagna cum laude

Rector Magnificus

18-09-1887
De Israëlitische oudheid en de Pentateuchkritiek
1887-1888

Literatuur

Onze hoogleeraren : portretten en biografieën. - Rotterdam, 1898, p. 117 [portret]

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1877-1878, p. 38 en 1911-1912, p. 42-43

L.H.K.Bleeker in: Groningsche studenten almanak, 1913, p. 59-70

Joh. de Groot in: Theologische studien (Utrecht), 31 (1913) p. 1-4

Groningsche studenten almanak, 1888 [portret]

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw ... - Groningen, 1978 [no. 121]