Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Portretinformatie

1111-0101-014
Ja
71,2 x 56,5 cm.
doek
olieverf
rechtsboven: F.H.B.
In 1909 geschonken door C.G.S. de Boer-van den Bosch, weduwe van de voorgestelde, mede namens de kinderen.
Senaatskamer.
Postuum geschilderd naar een foto van H. Weinberg, gereproduceerd in de <cursief> Groningsche Studentenalmanak voor het jaar 1896. <cursief>

Floris de Boer (1846-1908)

Algemeen

Boer
Floris, de
Man
03-03-1846
Assendelft
24-12-1908
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Hogere stelkunde, differentiaal- en integraalrekening, theorie der functiën
Koninklijk Besluit
1884-1908
19-05-1884
De wiskunde der Indiërs
01-10-1908
Afscheid

Promoties

10-07-1871
Leiden
De analytische kenmerken der bijzondere punten van kromme lijnen en oppervlakken, dl. 1
Deventer, 1871
Doct. wis-nat

Rector Magnificus

15-09-1896
De familie Bernoulli in de geschiedenis der wiskunde
1895-1896

Literatuur

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1883-1884, p. 40

Onze hoogleeraren. Portretten en biografieën. Rotterdam, 1898 p. 101. portr.

Biographisches-literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der exacten Wissenschaften....Zeiten / gesammelt von J.C.Poggendorff. Leipzig, Berlin IV,1 (1904) p. 144; VI,1 (1936) p. 260

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1908-1909, p. 43-44. bbg.

P.H.Schoute in : Jaarboekje van de Philosophische Faculteits-Vereeniging (Groningen) 2 (1909) p. 6-10

Idem/item in : Groningsche studenten almanak 1910, p. 59-65

Groningsche studenten almanak 1896. front : portr.

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw…. Groningen, 1978, no. 122

Overige

Eervol ontslag