Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Portretinformatie

1111-0101-094
Ja
69,5 x 55,4 cm.
doek
olieverf
linksboven: P. Pet rechtsboven: 1846-1920
linksonder: WB [in monogram] Tholen. F en foto
In 1925 geschonken door dW.C. Pet-Meiners, weduwe van de voorgestelde.
Senaatskamer.
Postuum geschilderd naar een foto door P. Hoytsma van ca. 1917 aanwezig in het Universiteitsmuseum in Groningen.

Pieter Pet (1846-1920)

Algemeen

Pet
Pieter
Man
21-10-1846
Amsterdam
23-08-1920
Amsterdam
prof. dr. mr.

Benoemingen

Hoogleraar
Burgerlijk recht, handelsrecht, burgerlijke rechtsvordering. Na 1903: Romeins recht
Koninklijk Besluit
1890-1917
22-03-1890
Waarheid en bewijs in het burgerlijk proces
01-01-1917
Emeritaat

Promoties

12-22-1869
Amsterdam
De vrachtbetaling in het hedendaagsche zeerecht
Amsterdam, 1869
Doct. Rom. en hedend. recht

Rector Magnificus

16-09-1907
Getuigenbewijs in burgerlijke zaken
1906-1907

Literatuur

- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1889-1890, p. 40

- Onze hoogleeraren. Portretten en biografieën. Rotterdam,1898, p. 141. portr.

- S(imon) van der A in : Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1919-1920, p. 47-49

- I.B.Cohen in : Groningsche studenten almanak, 1921, p. 127-130

- Idem in : Amsterdamsche studenten-almanak, 1921, p. 148. portr.

- H.J.Scheltema in : Universitas Groningana, 1914 – 1964. Gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan der Rijks-Universiteit te Groningen…. Groningen, 1964, 82-85

- Groningsche studenten almanak, 1907, front. : portr.

- Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw…. Groningen, 1978, no. 123, 124