Pieter Cornelis Plugge (1847-1897)

Algemeen

Plugge
Pieter Cornelis
Man
12-04-1847
Middelburg
29-06-1897
Buitenzorg (Java)
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Farmacie, toxicologie
Koninklijk Besluit
1878-1897
24-09-1878
Eenige beschouwingen omtrent de ontwikkeling en het tegenwoordig standpunt der toxicologie

Promoties

09-29-1876
Groningen
Bijdrage tot de kennis der photochemie
Groningen, 1876
Doct. wis-nat

Rector Magnificus

16-09-1890
De invloed der scheikunde op de ontwikkeling der pharmacotherapie
1889-1890

Eredoctoraten

22-06-1886
Utrecht
Universiteit Utrecht
Doctor med. honoris causa

Literatuur

- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1878-1879, p. 37

- item 1896-1897, p. 60-65. bbg.

- A.F.Holleman in : Recueil des travaux chimiques des Pays Bas (et de la Belgique) (Leiden), 16 (1897) p. 293-295

- D.Huizinga in : Gallerie hervorragender Therapeutiker und Pharmakognosten der Gegenwart / B.Reber. Genève, 1897. p. 235-238; bbg : p. 238-241 en p. 369-370. portr.

- Menno Huizinga in : Nederlands(ch) tijdschrift voor geneeskunde (Amsterdam), 33 (1897), II, p. 37-39; p. 122

- J.F.Heymans in : Archives internationales de pharmacodynamie (Gand), 4 (1898), p. 185-193. bbg; portr.

- Biographisches-literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der
exacten Wissenschaften....Zeiten / gesammelt von J.C.Poggendorff. Leipzig, Berlin, III, 2 (1898), p. 1050

- A.F.H. in : Groningsche studenten almanak, 1898, p. 51-58

- (M.) G(reshoff) in : Album der natuur : een werk ter verspreiding van natuurkennis onder beschaafde lezers van allerlei stand (Haarlem), 1899, p. 208-211. ill.

- De geneeskundige school te Middelburg 1825-1866 / door J.C. de Man. Middelburg, 1904 2e stuk, p. 115-117

- Biographisches Lexicon der hervorragenden Ärzte aller Zeiten und Völker. Berlin, 1929-1935, 2. Aufl. II, p. 1227

- Historische studiën. Bijdragen tot de kennis van de geschiedenis der natuurwetenschappen in de Nederlanden... / F.M.Jaeger. Groningen, 1919, p. 225-226. portr.; p. 247-252 : bbg.

- Pharmaciae Groninganae Sacrum . 1964 Publ. t.g.v. de officiële opening der Farmaceutische Laboratoria van de Rijksuniversiteit te Groningen 12 november 1964, p. 15, verso : foto

- Dutch medical biography : a biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons 1475 – 1975 / by G.A.Lindeboom, Amsterdam, 1984, kol. 1549-1550

- Four Dutch pharmacists in Japan, 1869-1885 / Jan Willem Verburgt. The Hague [1991] p. 58-71. bbg.; portr.

- Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw…. Groningen, 1978, no. 125

- Groningsche studenten almanak, 1890, front. : portr.

Overige

07-02-1880
Rede t.g.v. de opening van het farmaceutisch laboratorium: “Over den onderricht van de pharmacie en de toxicologie"
1870-03
maart 1870- september 1876 Assistent van professor doctor D. Huizinga, Fysiologisch Laboratorium, Universiteit Groningen