Marten Edsge Mulder (1847-1928)

Algemeen

Mulder
Marten Edsge
Man
06-06-1847
Hoogezand
26-05-1928
Den Haag
prof.dr.

Benoemingen

Privaatdocent
1878-....
Lector
Oogheelkunde
1879-....
Hoogleraar
Oogheelkunde
Koninklijk besluit
1890-1913
07-06-1890
Eenige beschouwingen omtrent het onderwijs in de oogheelkunde
11 april 1900: toespraak gehouden bij de opening van de Nieuwe Inrichting voor minvermogende OoglijdersEervol ontslag op eigen verzoek
16-09-1913
Afscheid

Promoties

12-22-1874
Utrecht
Over parallelle rolbewegingen der oogen
Amsterdam, 1874
Doct. geneesk.
magna cum laude

Rector Magnificus

21-09-1908
Prophylaxe in de oogheelkunde
1907-1908

Literatuur

- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1889-1890, p. 40
- Onze hoogleeraren. Portretten en biografieen. Rotterdam, 1898, p.137. portr.
- Academia Groningana MDCXIV-MCMCIV : gedenkboek ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der universiteit Groningen....Groningen, 1964,l p. 327
- G.F.R(ochat) in : Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1927-1928, p. 37-38
- Provinciale Groninger Courant 141 (1928), no. 125, ( 29 mei), 2e bl. kol. 3-4
- G.F.Rochat in : Groningsche studenten almanak 1929, p. 161-163
- Verzamelde werken / J.Huizinga dl. VIII. Haarlem, 1951. p. 318-319
- Univ Groningana p. 119-120
- Hondervijfenzeventig jaar AZG : geschiedenis en voorgeschiedenis van het Academisch ziekenhuis Groningen / B.P. Tammeling. Groningen, [1978], p. 197-198
- Dutch medical biography : a bibographical dictionary of Dutch physicians and surgeons, 1475-1975 / by G.A. Lindeboom. Amsterdam, 1984 : kol. 1382-1383
- 112┬Ż jaar Oogheelkundige Kliniek Groningen, 1879-1991 / red. B. de Vries. Groningen 1991 p. 10 : portr.
- F.R.H.Smit in : Vierhonderd jaar Groninger Veenkoloni├źn in biografische schetsen / onder red. van J.D.R.van Dijk en W.R.Foorthuis. Groningen, 1994. p. 165-168. portr, bbg
- Groningsche studenten almanak 1908, front : portr.
- Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw...Groningen, 1978. no. 126